13873

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, mei 12, 2003
KB tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid
financiën
huisvesting
planning
belastingen
stadsvernieuwing
Ook beschikbaar in: Frans