13874

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, juni 4, 2003
KB tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel 145.25, tweede lid van het WIB 92
financiën
huisvesting
planning
belastingen
stadsvernieuwing
Ook beschikbaar in: Frans