13974

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, december 19, 2002
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 187/2002
Prejudiciële vragen ; artikel 2bis van de ord van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de onroerende voorheffing ; schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; leegstand onafhankelijk van de wil van de eigenaar ; schending
financiën
algemeen
belastingen
stadsvernieuwing
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans