14206

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 7, 2001
Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 78/2001
Prejudiciële vragen ; ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw (OOPS) ; schending van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet ; stelsel van stilzwijgende vergunning ; op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de belanghebbende derden ; schending
vergunning
BWRO
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans