14327

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, juli 17, 2000
Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren

Opgeheven bij Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur
duurzame ontwikkeling
Ook beschikbaar in: Frans