14341

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, juli 17, 2000
Wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid
financiën
algemeen
stadsvernieuwing
toelage
Ook beschikbaar in: Frans