14464

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 25, 1999
Ordonnantie betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

Gewijzigd bij Ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inwerkingtreding te bepalen door de Regering

Gewijzigd bij Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 31 mei 2013 ; gedeeltelijke inwerkingtreding te bepalen door de Regering

Gewijzigd bij Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 21 juni 2013

Gewijzigd bij Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
Inwerkingtreding op 1 januari 2015 met uitzondering van de artikelen 6, § 2, 136, §§ 1 en 2, 158, § 1, en 159 die in werking treden op 18 juni 2014
lucht
geluidshinder
afval
water
fauna en flora
sanctie
bodem
vergunning
straling
milieuovereenkomst
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans