7274b24da65390fba3e73bc2cc9bf46e - 09/03/2016 - 11:52

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, november 25, 1997
Arbitragehof. Arrest nr. 73/97
Prejudiciële vraag ; ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw ; schending van de bevoegdheidsverdelende regels ; aankondiging van een openbaar onderzoek op radio en televisie ; gemeenschapsaangelegenheid radio-omroep en televisie ; schending
informatie
planning
BWRO
Grondwettelijk hof
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans