14862

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, juli 16, 1993
Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur

Gewijzigd bij Programmawet van 27 december 2012
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
financiën
algemeen
verpakking
belastingen
milieuheffing
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans