15171

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, juli 22, 1970
Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet
planning
Ook beschikbaar in: Frans