9211

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, december 11, 2014
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-677/13  
Niet-nakoming ; Europese Commissie/Helleense Republiek ; milieu ; richtlijn 1999/31/EG ; richtlijn 2008/98/EG ; afvalbeheer; afvalstortplaats ; ontbreken van een geldige stortvergunning ; misstanden bij de exploitatie van de stortplaats

afval
Ook beschikbaar in: Frans