Cour Constitutionnelle. Extrait de l'arrêt n° 170/2014  - 08/07/2015 - 11:37

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, november 27, 2014
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 170/2014
Beroep tot vernietiging ; parkings buiten de openbare weg ; ordonnantie van het BHG van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing ; ingesteld door de vzw Federatie van de Belgische parkings en door de Beroepsverening van de Vastgoedsector ; verwerping
lucht
energie
algemeen
klimaat
BWLKE
Grondwettelijk hof
beroep
Ook beschikbaar in: Frans