9227

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, november 19, 2014
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-66/13
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend ; Verenigd Koninkrijk ; milieu ; luchtkwaliteit ; richtlijn 2008/50/EG ; grenswaarden voor stikstofdioxide ; verplichting om bij het verzoek om uitstel van het vastgestelde uiterste tijdstip een luchtkwaliteitsplan in te dienen ; sancties
lucht
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans