9235

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, november 27, 2014
KB houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 40.833 euro aan de VZW Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Inwerkingtreding op 31 januari 2015
duurzame ontwikkeling
financiën
informatie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans