9250

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, januari 14, 2015
Verordening (EU) 2015/45 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft innoverende technologie├źn ter beperking van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen
Inwerkingtreding op 4 februari 2015
lucht
brandstof
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans