9263

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, oktober 15, 2014
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-323/13 
Niet-nakoming; Europese Commissie/Italiaanse Republiek; milieu; de richtlijn 1999/31/EG en  de richtlijn 2008/98/EG;  beheersplan; toereikend en geïntegreerd netwerk van verwijderingsinstallaties; verplichting tot opzetten van een afvalverwerkingssysteem dat de beste resultaten oplevert in termen van volksgezondheid en milieubescherming

afval
gevaarlijk afval
Ook beschikbaar in: Frans