9264

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, december 18, 2014
Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie ter vervanging van bijlage III bij richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
Inwerkingtreding op 8 januari 2015
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans