9276

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, december 1, 2014
Verordening (EU) nr. 1320/2014 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer
Inwerkingtreding op 20 december 2014
fauna en flora
groenruimte
Ook beschikbaar in: Frans