9277

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, oktober 30, 2014
Grondwettelijk Hof. Bericht van beroep
Beroep tot vernietiging ; ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 3 april 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
vergunning
straling
beroep
Grondwettelijk hof
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans