9284

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, december 8, 2014
Verordening (EU) nr. 1307/2014 houdende vaststelling van de criteria en geografische grenzen van graslanden met grote biodiversiteit voor de doeleinden van artikel 7 ter, lid 3, onder c), van richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en artikel 17, lid 3, onder c), van directive 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
Inwerkingtreding op 29 decembre 2014
Toepassing met ingang van 1 oktober 2015
energie
fauna en flora
brandstof
groenruimte
gevaarlijke stof
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans