9285

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, december 5, 2014
Verordening (EU) nr. 1297/2014 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang
Inwerkingtreding op 26 decembre 2014
Toepassing met ingang van 1 juni 2015
producten
informatie
gevaarlijk afval
verpakking
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
autowrak
Ook beschikbaar in: Frans