9332

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, november 18, 2014
Verordening (EU) nr. 1234/2014 van de Commissie van 18 november 2014 tot wijziging van de bijlagen IIIB, V en VIII bij verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen
Inwerkingtreding op 9 december 2014
afval
nuttige toepassing
afval_erkenning
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans