9340

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, september 4, 2014
HJEU. Beschikking van het Hof. Zaak C-287/13 P
Hogere voorziening ; art. 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof ; verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) ; art. 59 en bijlage XIII ; identificatie van antraceenolie als zeer zorgwekkende stof die moet worden onderworpen aan de vergunningsprocedure ; gelijke behandeling
productnormen
producten
beroep
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans