9345

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, augustus 26, 2014
MB tot wijziging van het MB van 18 januari 2012 houdende verlenging aan de NV Norther van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de Belgische zeegebieden
Inwerkingtreding op 22 november 2014
vergunning
lucht
water
energie
energie_vergunning
klimaat
elektriciteit
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans