9348

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, september 26, 2014
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-395/59
Duitsland ; milieu ; richtlijn 2003/87/EG ; regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ; overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten vanaf 2013 ; door Duitsland ingediende nationale uitvoeringsmaatregelen ; hardheidsclausule ; vrijheid van beroep en van ondernemerschap ; eigendomsrecht ; evenredigheid
lucht
energie
klimaat
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans