9349

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, november 7, 2014
Reglement nr. 85 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) - uniforme bepalingen voor de goedkeuring van verbrandingsmotoren of elektrische aandrijvingen bestemd voor het voortbewegen van motorvoertuigen van de categorieën M en N, met betrekking tot de meting van het nettovermogen en het maximumvermogen gedurende 30 minuten van elektrische aandrijvingen

Supplement 6 op de oorspronkelijke versie van het reglement
Inwerkingtreding op 13 juli 2013
lucht
productnormen
klimaat
verbrandingsinstallatie
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans