9360

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, november 5, 2014
Raad van State. Bericht van beroep
Verzoekschrift tot nietigverklaring ; BBR van 27 juni 2014 houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld
huisvesting
beroep
Ukkel
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans