9361

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, oktober 22, 2014
Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten
Inwerkingtreding op 1 januari 2015
fauna en flora
uitbatingsvoorwaarden
Ook beschikbaar in: Frans