9365

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, oktober 31, 2014
Verordening (EU) Nr. 1171/2014 van de Commissie tot wijziging en rectificatie van de bijlagen I, III, VI, IX, XI en XVII bij richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
Inwerkingtreding op 21 november 2014
lucht
productnormen
LPG
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans