9452

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, augustus 4, 2014

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 1062/2014 van de Commisie van 4 augustus 2014 over het in verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden
Inwerkingtreding op 29 oktober 2014

producten
informatie
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans