9484

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, augustus 23, 2014
KB tot wijziging van het KB van 21 december 2013 houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling
Inwerkingtreding op 3 oktober 2014 
duurzame ontwikkeling
toelage
Ook beschikbaar in: Frans