9518

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 17, 2014
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-600/12
Niet-nakoming ; Helleense Republiek ; milieu ; afvalbeheer ; richtlijn 2008/98/EG, richtlijn 1999/31/EG en richtlijn 92/43/EEG ; afvalstortplaats op het eiland Zakynthos ; maritiem nationaal park van Zakynthos ; natura 2000-gebied ; zeeschildpad Caretta caretta ; verlenging van de geldigheidsduur van de milieuclausules ; geen aanpassingsplan ; exploitatie van de stortplaats ; slecht functioneren ; verzadiging van de stortplaats ; infiltratie van percolaat ; ontoereikende afdekking en spreiding van de afvalstoffen ; itbreiding van de stortplaats
afval
fauna en flora
groenruimte
Ook beschikbaar in: Frans