9568

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, juli 15, 2014
Verordening (EU) nr. 900/2014 van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Inwerkingtreding op 24 august 2014
producten
verpakking
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans