9573

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, augustus 14, 2014
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 891/2014 van de Commissie tot goedkeuring van de werkzame stof aminopyralide overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 4 september 2014
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans