9576

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, augustus 12, 2014
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 878/2014 van de Commissie tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen dichloorprop-P, metconazool en triclopyr
Inwerkingtreding op 2 september 2014
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans