9592

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, mei 8, 2014
HJEU. Beschikking van het Hof. Zaak C-329/13
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenat Wien ; Oostenrijk ; Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ; art. 99 van Reglement voor de procesvoering ; richtlijn 2003/4/EG ; geldigheid ; toegang van publiek tot milieu-informatie ; uitzondering op verplichting om milieu-informatie openbaar te maken wanneer door openbaarmaking afbreuk wordt gedaan aan mogelijkheid voor eenieder om een eerlijk proces te krijgen ; facultatief karakter van deze uitzondering voor lidstaten ; art. 6 VEU ; art. 47, tweede alinea, van Handvest
informatie
beroep
Ook beschikbaar in: Frans