9598

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 31, 2014
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 836/2014 van de Commissie houdende wijziging van verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft
Inwerkingtreding op 21 august 2014
duurzame ontwikkeling
producten
informatie
Ook beschikbaar in: Frans