9611

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 3, 2014
BBR houdende wijziging van besluit van de BBR van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen
Inwerkingtreding op 25 juli 2014
energie
verwarming
bouw/gebouw
elektriciteit
koeling (CFK/HCFK/HFK)
EPB
Ook beschikbaar in: Frans