9615

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 22, 2014
KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 januari 2015
producten
informatie
bouw/gebouw
Ook beschikbaar in: Frans