9617

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, juni 24, 2014
Verordening (EU) nr. 737/2014 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) nr. 396/2005 wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, chloormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, metconazool, fosmet, picloram, propyzamide, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad en trifloxystrobin in of op bepaalde producten
Inwerkingtreding op 30 juli 2014
productnormen
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans