9637

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, juni 3, 2014
Wet houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, wat de omzetting in het interne recht betreft van Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
Inwerkingtreding op 7 juli 2014
afval
financiën
straling
brandstof
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
toelage
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans