9638

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 8, 2014
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 94/2013
Beroep tot vernietiging ; bijzondere wet van 19 juli 2012 « tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ; verwerping
algemeen
planning
beroep
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans