9645

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, april 25, 2014
KB tot wijziging van het KB van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen op het vlak van de fondsen voor middellange en lange termijn
Inwerkingtreding op 28 juni 2014 
afval
straling
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans