9647

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, juni 6, 2014
MB houdende delegatie van de bevoegdheid bedoeld in artikel 9, § 3 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Inwerkingtreding op 28 juin 2014
producten
straling
ioniserende straling
industrieel ongeval
Ook beschikbaar in: Frans