9662

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 8, 2014
KB betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht
Inwerkingtreding op 16 juni 2014

Errata
water
energie
elektriciteit
energie (markt/distributie)
water (oppervlaktewater)
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans