9675

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, april 16, 2014
Verordining (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006
Inwerkingtreding op 9 juni 2014
lucht
producten
klimaat
gevaarlijke stof
koeling (CFK/HCFK/HFK)
Ook beschikbaar in: Frans