9676

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, mei 5, 2014
Verordening (EU) nr. 491/2014 tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, azoxystrobin, cycloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbuconazool, fenvaleraat, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinaat-ammonium, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, methoxyfenozide, penthiopyrad, spinetoram en trifloxystrobin in of op bepaalde producten
Inwerkingtreding op 5 juni 2014
productnormen
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans