9680

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 3, 2014
Ordonnantie betreffende de co-existentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten
Inwerkingtreding te bepalen door de Regering
fauna en flora
uitbatingsvoorwaarden
Ook beschikbaar in: Frans