9688

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 27, 2014
Ordonnantie houdende instemming met het europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gedaan te Genève, op 26 mei 2000
Inwerkingtreding op 12 mei 2014 
mobiliteit
gevaarlijke stof (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans