9690

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, april 29, 2014
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 437/2014 van de Commissie tot goedkeuring van 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort  21
Inwerkingtreding op 20 mei 2014 
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans